Jste zde

Název Vyvěšenoseřadit sestupně Sejmuto Typ Zdroj
Opatření obecné povahy - lesní zákon, kůrovec 10/12/2019 31/12/2022 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
Opatření obecné povahy - lesní porost, kůrovcová kalamita 17/09/2021 31/12/2022 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
Schválený rozpočet Mikroregion Ostrožsko-Veselsko 17/12/2021 31/12/2022 Oznámení Mikroregion Ostrožsko - Veselsko
Přihlášení oprávněné osoby 11/01/2022 11/01/2023 Veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám 18/02/2022 18/03/2023 Oznámení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Chylice a v k. ú. O.N.Ves z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle z.č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 01/06/2022 01/12/2022 Oznámení Státní pozemkový úřad
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2021 08/06/2022 08/07/2022 Oznámení Mikroregion Ostrožsko - Veselsko
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chylice - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav (změna předběžného obvodu) 10/06/2022 13/07/2022 Oznámení Státní pozemkový úřad
Přihlášení oprávněné osoby 14/06/2022 14/06/2023 Veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Přihlášení oprávněné osoby 14/06/2022 14/06/2023 Veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Volby - Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce ve volebním období 2022 - 2026 16/06/2022 26/09/2022 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "REKO MS OSTROŽSKÁ NOVÁ VES - STL PROPOJ" 20/06/2022 06/07/2022 Veřejná vyhláška Městský úřad Uherský Ostroh
Vyřízení žádosti o poskytnutí informací 20/06/2022 06/07/2022 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Záměr prodeje pozemku 22/06/2022 08/07/2022 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Ostrožská N. Ves 28/06/2022 14/07/2022 Oznámení Státní pozemkový úřad