Jste zde

Název Vyvěšenoseřadit sestupně Sejmuto Typ Zdroj
Oznámení o zveřejnění upraveného rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 2018 11/05/2018 30/06/2019 Oznámení Mikroregion Ostrožsko-Veselsko
Schválený rozpočet 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 11/05/2018 30/06/2019 Oznámení Mikroregion Ostrožsko-Veselsko
Oznámení o schválení závěrečného účtu vč. zprávy auditora za rok 2017 DSO Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko 27/06/2018 30/06/2019 Oznámení Mikroregion Ostrožsko-Veselsko
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám 22/08/2018 30/11/2018 Veřejná vyhláška UZSVM
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin 07/09/2018 15/11/2018 Veřejná vyhláška ČEZ
Spekulativní výkupy pozemků pod silnicemi 12/09/2018 31/10/2018 Oznámení Ředitelství silnic Zlínského kraje
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 12/09/2018 25/10/2018 Dražební vyhláška Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 17/09/2018 15/11/2018 Oznámení Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 27/09/2018 30/10/2018 Oznámení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rozhodnutí 03/10/2018 19/10/2018 Veřejná vyhláška Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního úřadu
Vyřízení žádosti o informace dle zák. 106/1999 Sb. 04/10/2018 21/10/2018 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 06/10/2018 22/10/2018 Veřejná vyhláška Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Záměr pronájmu části pozemku 08/10/2018 24/10/2018 Veřejná vyhláška Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Záměr pronájmu pozemků 08/10/2018 24/10/2018 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Záměr prodeje pozemku 08/10/2018 24/10/2018 Oznámení Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Vyřízení žádosti o informace dle zák. 106/1999 Sb. 11/10/2018 29/10/2018 Veřejná vyhláška Obecní úřad Ostrožská Nová Ves