Verze pro tisk

Sazebník úhrad za informace poskytované podIe zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů

Poplatky a služby

Odvádění odpadních vod (stočné)  28,52 Kč / m3
Doprava multikárou MAGMA v obci 85 Kč
Doprava multikárou MAGMA mimo obec 11 Kč / km
Sečení trávy 2,40 Kč / m2
Práce s motorovou pilou 276,- Kč / hod.

 Ceny uvedeny včetně zákonné DPH

 Inzerce

Infokanál

Občané

10 Kč / den

Firmy, instituce

109 Kč / den

278 Kč /  3 dny

702 Kč / 7 dnů

Profil

formát strany A4 (175 x 260 mm)

726 Kč

formát strany A5 (175 x 127 mm)

363 Kč

formát strany A6 (85,5 x 127 mm)

182 Kč

formát o rozměru ( 85,5 x 63,5 mm) 

91 Kč

Hlášení

1x vyhlášení v obecním rozhlasu

24 Kč

  Ceny uvedeny včetně zákonné DPH

 

 Prodej

PET pytle

10 Kč

Identifikační známka pro psa

24 Kč

  Ceny uvedeny včetně zákonné DPH