Jste zde

Platba stočného převodem

Fakturu za stočné lze uhradit převodem na účet č. 1541357349/0800, variabilní symbol číslo faktury bez pomlčky v horní části 18xxxx. 

 

Čestné uznání - Stavba roku 2017

Obec Ostrožská Nová Ves přihlásila stavbu "Areál Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves" do soutěže Stavba roku 2017 Zlínského kraje. Této stavbě bylo uděleno ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí. 

Stránky