Jste zde

Ztráty a nálezy

NAŠEL SE MOBILNÍ TELEFON 

Více informací na OÚ nebo na telefonu 608 670 625. 

Čestné uznání - Stavba roku 2017

Obec Ostrožská Nová Ves přihlásila stavbu "Areál Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves" do soutěže Stavba roku 2017 Zlínského kraje. Této stavbě bylo uděleno ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí. 

Poplatek za psa

Žádáme občany, aby poplatek za psa za rok 2018 uhradili hotově v pokladně úřadu nebo převodem na číslo účtu 1541357349/0800 - variabilní symbol číslo popisné

Stránky