Verze pro tisk

Před sběrný dvůr a na hřiště v ulici Na Hrázi byl na základě požadavků občanů přistaven kontejner určený výhradně na bioodpad. Kontejner slouží na ukládání bioodpadu v době, kdy není otevřen sběrný dvůr. Nevhazujte do něj, prosím, větve ani komunální odpad. V případě nedodržení tohoto požadavku, bude služba ukládání bioodpadu mimo sběrný dvůr zrušena. Děkujeme za pochopení. 

Co je BIOODPAD?

Z domácností:

zbytky jídel rostlinného původu zbytky ovoce a zeleniny včetně citrusových plodů (lístky, slupky, jadřince, pecky), květiny a čajové sáčky, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, zbytky pečiva a obilnin.

Ze zahrady:

tráva, listí, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, seno, sláma, piliny, hobliny.

Co není BIOODPAD?

Zbytky jídel živočišného původu (kosti, kůže, maso), plasty, sklo, kovy, kameny, směsný komunální odpad, stavební odpad, zemina, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata.