Zápis dětí do I. třídy ZŠ Ostrožská Nová Ves

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace,

Lhotská 500, Ostrožská Nová Ves, 687 22, tel. 572 598 105

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2020/2021

Vážení rodiče našich budoucích prváčků,

dle opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovoluji informovat o průběhu zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.

Není nutno nezpívat!

Vážení spoluobčané, naše obec se také ve středu 25. 3. ve 12:30 hodin písní Není nutno od pana Svěráka a Uhlíře připojila k poděkování všem, kteří v první linii bojují s pandemií koronaviru. Poděkování patří zvláště lékařům, sestřičkám, hasičům, policii, dobrovolníkům a dalším. 

Také já, starostka obce, se připojuji s poděkováním všem občanům naší obce za zodpovědné chování, za dodržování všech opatření vydaných vládou, především za respektování zákazu volného pohybu osob, nošení roušek a dodržování hygienických pravidel. Děkuji touto cestou také všem zaměstnancům prodejen potravin, drogerie, léků, pracovnicím pošty a všem dobrovolníkům, kteří nám šijí roušky, protože my pak máme možnost právě tyto roušky poskytnout našim občanům.

Vážení občané, dovolte mi, abych Vás touto cestou poprosila o trpělivost a výdrž při respektování všech opatření. Spojme síly svým ohleduplným chováním a pomáhejme tím našim lékařům a zdravotnickému personálu v boji proti koronaviru. Udělejme svým chováním všechno pro to, abychom mohli znovu a co nejrychleji začít chodit v klidu do zaměstnání, za kulturou a za sportem.  Aby naše děti mohly opět navštěvovat školy, abychom my mohli navštěvovat naše rodiče, prarodiče, seniory a věřící, aby se mohli znovu začít zúčastňovat bohoslužeb. Dělejme všechno proto, aby se staly běžné věci a běžný život zase samozřejmostí. Važme si, prosím, každý svým chováním jeden druhého, važme si zdraví a života každého z nás.

Moc vám všem s úctou děkuji a přeji pevné zdraví 

Jaroslava Bedřichová