Verze pro tisk

Sběrný dvůr Ostrožská Nová Ves

 

Kontakt:

sbernydvur@onves.cz

Tel.: 739 573 352

Odebíraný odpad:

  • ​Biologický odpad
  • Nápojový kartón
  • Kov
  • Nebezpečný odpad
  • Papír
  • Plast
  • Pneumatiky
  • Sklo
  • Velkoobjemový odpad

Provozní řád