Verze pro tisk

 

Investiční, neinvestiční akce  realizované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2017

Akce

Termín  zahájení

Termín ukončení

Stav

Celková cena/

z toho hrazeno

z obecního rozpočtu/

dotace

Areál obecního úřadu Ostrožská Nová Ves

Březen 2016

Říjen 2017

realizuje se

64 085 192 Kč*/

64 085 192 Kč/

0 Kč

 

ZTI – Prodloužení ulice Školní

Září 2016

Duben 2017

realizuje se

4 326 113 Kč*/

4 326 113 Kč/

0 Kč

Kříž   ul. Lhotská u MUDr. Stránské

Květen 2016

Srpen 2017

připravuje se

95 965 Kč/

28 790  Kč/

67 175 Kč**

* vysoutěžená  cena        

** podaná  žádost  o dotaci

Akce

Termín  zahájení

Termín ukončení

Stav

MK Sadová včetně parkování + oprava chodníku Sadová

Květen 2017

Červenec  2017

připravuje se

Oprava chodníku Osvobození

Květen 2017

Září 2017

připravuje se

Oprava chodníku 

Za Kostelem - Dolní

Květen 2017

Srpen 2017

připravuje se

Vybavení obecního úřadu, pošty a knihovny

Červenec 2017

Listopad 2017

připravuje se

Oprava chodník u vchodu a skladiště na hřbitově

Duben 2017

Září 2017

připravuje se

Hřiště pro ZŠ a veřejnost za DPS

Září 2017

Srpen  2018

připravuje se