Jste zde

Upozornění občanům

Oznamujeme občanům, že podle platné obecně závazné vyhlášky Tržního řádu 1/2013 je v obci zakázán podomní prodej. Upozorňujeme proto občany, že ani zástupci společností nabízející v obci levnější elektřinu a plyn, povolení k nabízení svých služeb nezískali. 

Žádost o plošné ošetření keřů - Krušpánku (Buxus)

Zavíječ zimostrázový -  chemický postřik

Chemická ochrana je nejúčinnější. Tento hmyz se totiž rychle šíří. Jediný možný způsob, jak čelit této invazi a jak ochránit rostliny, je pomocí insekticidů. 

Nejvhodnější je použití speciálních insekticidů proti žravým škůdcům. S jeho výběrem vám poradí odborníci v každém zahradním centru.

Dle rady specializované firmy je vhodné použít nejdříve postřik KARATE, za jeden týden aplikovat další postřik DIMILIN. 

ODEČTY VODOMĚRŮ - CHYLICE

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. oznamují svým odběratelům v části obce Chylice, že v době od 22. do 30. května bude prováděn odečet vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili bezproblémový přístup k měřícímu zařízení. 

Stránky